ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบุคคล > ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบุคคล: ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ชื่อเรื่อง

ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 

เนื้อความ

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หมดอายุ

 
สิ่งที่แนบ
ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา .xlsx    
ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญ บริหารสถานศึกษา .xlsx    
ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญครู .xlsx    
ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติรายคน ชำนาญการพิเศษ.xlsx    
ประกาศศึกษาธิการจังหวัด(วิทยฐานะ).pdf    
สร้าง เมื่อ 17/5/2559 17:40  โดย SKA003-APP\personal 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 17/5/2559 17:40  โดย SKA003-APP\personal