ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม > p5  

ข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2556

ที่

สาขา/วิชา

กำลังอ่าน

ทราบมติแล้ว

หมายเหตุ

1

สังคมศึกษา

 

P

 

2

บริหาร (ว 10)

P

 

 

3

ภาษาไทย (ว 10)

 

 

รอการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ก.ค.ศ.

4

วิทยาศาสตร์

 

P 

 

5

พละศึกษา

 

P

6

งานประดิษฐ์

 

P 

7

วิทยาศาสตร์ (17)

P

 

 

8

ภาษาอังกฤษ

P

 

 

9

ปฐมวัย

 

 

รอประชุม อ.ก.ค.ศ.

10

งานบ้าน (17)

P