ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน  

ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ประกาศราคากลางค่าซ่อมวิทยุสื่อสารใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)สร้าง
22/9/2560 19:41
สิ่งที่แนบ
ประกาศราคากลางค่าซ่อมวิทยุสื่อสารใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)สร้าง
22/9/2560 17:46
ลูกหนี้เงินยืม โอน19ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/9/2560 15:47
สิ่งที่แนบ
โอนคูปองครูครั้งที่8ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/9/2560 15:45
สิ่งที่แนบ
โอนค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร 19ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/9/2560 15:44
สิ่งที่แนบ
โอนค่าใช้สอย วันที่ 18 ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/9/2560 15:42
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอย โอน 15 ก.ย. 60 (2)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/9/2560 15:06
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอย โอน 15 ก.ย.60 (1)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/9/2560 15:05
สิ่งที่แนบ
โอนค่ากรรมการสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
18/9/2560 15:03
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอยและสัมพันธ์ชุมชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
12/9/2560 16:17
สิ่งที่แนบ
คูปองครูครั้งที่7 โอน 8 ก.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
12/9/2560 16:16
สิ่งที่แนบ
โอนเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
12/9/2560 16:12
สิ่งที่แนบ
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/9/2560 21:03
สิ่งที่แนบ
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/9/2560 20:59
สิ่งที่แนบ
โอนค่าการศึกษาและค่ารักษาพยาบาล3ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/9/2560 14:50
สิ่งที่แนบ
โอนค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล29ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/9/2560 14:49
สิ่งที่แนบ
โอนค่าใช้สอยและสัมพันธ์ชุมชน25ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/9/2560 14:49
สิ่งที่แนบ
โอนเงินคูปองครูวันที่31 ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
6/9/2560 14:47
สิ่งที่แนบ
ค่าใช้สอยและสัมพันธ์ชุมชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/8/2560 13:42
สิ่งที่แนบ
โอนคูปองครูที่ส่งหลักฐานขอเบิกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/8/2560 13:42
สิ่งที่แนบ
โอนเงินยืมคูปองครูครั้งที่5ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/8/2560 13:41
สิ่งที่แนบ
คตท.ปฏิบัติงานคุรุสภาฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/8/2560 9:28
สิ่งที่แนบ
โอนคชจ.ฝึกอบรมและค่าวิทยากรอิสลามรายชั่วโมงใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/8/2560 9:28
สิ่งที่แนบ
โอนเงินยืมโครงการพัฒนาครูฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/8/2560 10:46
สิ่งที่แนบ
โอนค่าใช้สอยวันที่21ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/8/2560 10:45
สิ่งที่แนบ
โอนรปภ.ครูและวิทยากร2 รายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/8/2560 10:44
สิ่งที่แนบ
โอนค่าการศึกษาบุตร วันที่21ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/8/2560 10:42
สิ่งที่แนบ
โอนเงินกรรมการสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/8/2560 11:19
สิ่งที่แนบ
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้สอยโอน17ส.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/8/2560 11:18
สิ่งที่แนบ
โอนเงินโครงการพระพุทธศาสนาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
21/8/2560 11:18
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินยืม โครงการพัฒนาครูฯใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/8/2560 14:54
สิ่งที่แนบ
โอนค่าการศึกษา,ค่ารักษาพยาบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/8/2560 10:38
สิ่งที่แนบ
ราคากลางไปศึกษาดูงาน 27 ถึง 31 ก.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/7/2560 9:57
ราคากลางไปศึกษาดูงานกาญจนบุรีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/7/2560 9:47
สิ่งที่แนบ
โอนค่าศึกษาบุตร วันที่18 ก.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/7/2560 9:28
สิ่งที่แนบ
ราคากลางจ้างทำสมุุดสำหรับนักเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/7/2560 15:05
สิ่งที่แนบ
โอนเงินประจำวันที่ 28 มิ.ย.2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/6/2560 16:21
สิ่งที่แนบ
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการค่าพาหนะไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/6/2560 15:07
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการค่าพาหนะไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/6/2560 15:06
สิ่งที่แนบ
รายละเอียดการโอนวันที่8มิ.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/6/2560 9:28
สิ่งที่แนบ
รายการโอนวันที่5มิ.ย.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/6/2560 15:02
สิ่งที่แนบ
โอนค่าปรับใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/6/2560 15:01
สิ่งที่แนบ
รายการโอนเงินวันที่ 1 มิ.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/6/2560 14:05
สิ่งที่แนบ
โอนค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/5/2560 11:10
สิ่งที่แนบ
รายการโอนวันที่ 26 พ.ค. 2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/5/2560 9:21
สิ่งที่แนบ
โอนค่ารักษาและค่าเล่าเรียนบุตรใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/5/2560 9:24
สิ่งที่แนบ
โอนเงินค่ารักษา ค่าเล่าเรียนครู บำนาญ สพป.สข3ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
17/5/2560 8:37
สิ่งที่แนบ
โอนเงินค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ครูวิกฤติ ครูวิทย์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/5/2560 16:27
สิ่งที่แนบ
โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
9/5/2560 9:05
สิ่งที่แนบ
ราคากลางระบบคอมพิวเตอร์DLITใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/5/2560 15:03
สิ่งที่แนบ
โอนเงินค่าใช้สอยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/4/2560 14:52
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล วันที่ 10/03/2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/4/2560 11:56
สิ่งที่แนบ
โอนเงินเข้าบัญชีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/4/2560 14:48
สิ่งที่แนบ
โอนเงินค่าอบรม ค่าเดินทาง ชุมชนสัมพันธ์ เงินช่วยพิเศษ เงินยืมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/4/2560 9:54
สิ่งที่แนบ
โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
20/4/2560 15:32
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินชุมชนสัมพันธ์ เงินค่าวัสดุ เงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
19/4/2560 15:07
โอนค่าเช่าบ้าน ขรก.ครู 7 เม.ย.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
11/4/2560 10:46
สิ่งที่แนบ
โอนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามภารกิจคุรุสภาเขตพื้นที่ เดือนมีค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/4/2560 15:45
สิ่งที่แนบ
โอนเงินประกันสังคมและเงิน O-NETใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/3/2560 16:15
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุ ค่าใฃ้จ่ายในการเดินทางไปราฃการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/3/2560 10:00
สิ่งที่แนบ
รายการโอนเงิน ค่ารักษาพยาบาล ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
31/3/2560 8:54
สิ่งที่แนบ
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/3/2560 11:20
สิ่งที่แนบ
ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเล่าเรียนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
10/3/2560 9:46
สิ่งที่แนบ
รายการโอนเงินวันที่2-3มี.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/3/2560 10:57
สิ่งที่แนบ
รายการโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าเดือนกุมภาพันธ์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/3/2560 10:56
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินวันที่ 1 มี.ค.60ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/3/2560 16:16
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินวันที่ 28 ก.พ.2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/3/2560 14:55
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/2/2560 14:54
สิ่งที่แนบ
โอนเงินประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
7/2/2560 11:28
สิ่งที่แนบ
ราคากลางค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/12/2559 19:05
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนจ่ายตรงร้านค้าปีงบประมณ2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/10/2559 16:11
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินงบประมาณ (โรงเรียน) ประจำเดือนกันยายน 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/9/2559 15:47
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินงบประมาณ (โรงเรียน) ประจำเดือน สิงหาคม 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/9/2559 15:47
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินจ่ายตรงร้านค้า (โรงเรียน) ประจำปีงบปรมาณ 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/9/2559 15:29
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สข.3 ประจำเดือน กันยายน 2559 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/9/2559 15:17
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สข.3 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/9/2559 15:17
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สข.3 ประจำเดือน กรกฎคม 2559 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
3/9/2559 15:16
แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/7/2559 14:49
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สข.3 ประจำเดือน มิถุนายน 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/7/2559 13:22
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินงบประมาณ (โรงเรียน) ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/7/2559 13:22
สิ่งที่แนบ
แจ้งโอนเงินงบประมาณ (โรงเรียน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2559ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
22/6/2559 13:57
สิ่งที่แนบ
ผู้มีสิทธิรับเงินส่วนเพิ่มที่ยังไม่ได้มา undo ให้ติดต่อ การเงิน สพป.สข.3 ด่วนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
25/6/2558 11:49
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินจ่ายตรงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ร้านค้า 30 ธ.ค57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/1/2558 16:07
สิ่งที่แนบ
หลักฐานการโอนเงินค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม ,วิทยาากรอิสลามแบบเข้ม และยามรักษาความปลอดภัยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/1/2558 16:06
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินประกันสัญญาและคชจ.ในการไปราชการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/12/2557 8:58
สิ่งที่แนบ
หลักฐานค่าจ้างวิทยากรอิสลาม ยามรักษาความปลอดภัย ต.ค-ธ.ค ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/12/2557 8:57
หลักฐานการโอนเงินทุนการศึกษา จชต.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/12/2557 8:55
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินจ่ายตรงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ร้านค้า วันที่ 15-16 ธ.ค.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/12/2557 13:13
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินค่าจ้างวิทยากรอิสลาม และค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยครู ต.ค-พ.ย.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
16/12/2557 13:04
ทะเบียนยกเลิกระบบ กบข.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/12/2557 11:11
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทุนการศึกษาแก่ทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ วันที่ 1 ธ.ค 57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/12/2557 9:17
สิ่งที่แนบ
หลักฐานการโอนเงินข้าราชการ ลูกจ้างประจำ วันที่ 1 ธ.ค.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
2/12/2557 9:14
สิ่งที่แนบ
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 25-26 พ.ย.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/12/2557 11:33
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินจ่ายตรงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ร้านค้า วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1/12/2557 11:32
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 14-20 พ.ย.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/11/2557 15:11
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินจ่ายตรงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ร้านค้า วันที่ 12-24 พ.ย.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/11/2557 15:07
สิ่งที่แนบ
หลักฐานการโอนเงินวิทยากรอิสลามรายชั่วโมง 3 พ.ย.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/11/2557 11:41
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินทุนเด็กกำพร้าภาคใต้ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/11/2557 11:39
สิ่งที่แนบ
แจ้งการโอนเงินดอกผลอาหารกลางวัน 29 ต.ค.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/11/2557 11:39
สิ่งที่แนบ
หลักฐานการโอนเงิน วันที่ 21 ต.ค.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
5/11/2557 11:38
1 - 100 ถัดไป