ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริม > รายชื่อนักกรีฑาที่ขาดหลักฐาน  

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริม: รายชื่อนักกรีฑาที่ขาดหลักฐาน

ชื่อเรื่อง

รายชื่อนักกรีฑาที่ขาดหลักฐาน 

เนื้อความ

ให้แต่ละเครือข่ายอำเภอ/โรงเรียน ที่มีรายชื่อนักกรีฑา ดังราชื่อที่แนบ ซึ่งขาดหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน  ให้ส่ง สพป.สข.3 ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นวันสุดท้าย

หมดอายุ

 
สิ่งที่แนบ
กีฬา.docx    
สร้าง เมื่อ 9/8/2556 16:50  โดย SKA003-APP\edu 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 9/8/2556 16:50  โดย SKA003-APP\edu