ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เริ่มค้นหา
หน้าแรก
  
> ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริม > โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริม: โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม

ชื่อเรื่อง

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม 

เนื้อความ

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2556 โดยให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกตัวแทนส่งเข้าร่วมการประกวดเพื่อคัดเลือกในระดับจังหวัด ไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
  1 สำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.สข.3 ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกในระดับจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ จำนวน 3 โรงเรียน คือ
     1.1 โรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ ส่งกองลูกเสือสามัญ
     1.2 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ส่งกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
     1.3 โรงเรียนสะเดา "ขันชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ส่งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

หมดอายุ

 
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 31/5/2556 15:00  โดย SKA003-APP\edu 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 31/5/2556 15:00  โดย SKA003-APP\edu